Автореферати

2012 ШПАРИК Віктор Юрійович – Видове різноманіття, біотопічний розподіл та характер антофілії мух-дзюрчалок (Diptera, Syrphidae) північно-східного макросхилу Українських Карпат, за спеціальністю 03.00.16 – Екологія. завантажити.

2009 ЗАМОРОКА Андрій Михайлович – Екологічні особливості ентомокомплексів жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) у лісових екосистемах північно-східого макросхилу Українських Карпат, за спеціальністю 03.00.16 – Екологія. завантажити.