Вступ до маґістратури

Програми фахових вступних випробувань зі спеціальностей:
091 – Біологія іспит з Біології
091 – Біологія (Лабораторна діагностика) іспит із Основ біології
014 – Середня освіта біологія іспит із Основ біології
101 – Екологія іспит із Основ екології
101 – Екологія іспит з Екології