Кваліфікаційні роботи

Бакалаврські роботи

2019-2020
091 Біологія (денна форма навчання)

  Сліворська Д.В. Застосування біоморфологічних рослинних маркерів у біоіндикації техногенно змінених територій
  Шкварок А.М. Лікарські рослини у флорі Дністровського регіонального ландшафтного парку
  Лобур Л.Я. Характеристика суцвіть у представників родини Rosaceae
  Сербін М.В. Фіторізноманіття Калуського району
  Озар М.М. Флора околиць с. Вербівка (Рожнятівський р-н)
  Стефінин О.В. Флора околиць с. Черніїв (Тисменецький р-н)
  Семанюк Д.В. Систематична ревізія лептур (Coleoptera: Cerambycidae) на основі молекулярного та морфологічного філоґенетичних аналізів.
  Грималюк Б.Д. Мета-аналіз інвазій чужорідних видів молюсків та ракоподібних на території України
  Драбчук В.В. Консортивні зв’язки дзюрчалок роду Merodon
  Курилів В.І. Мета-аналіз інвазій чужорідних видів Павукоподібних та багатоніжок на території України
  Гаврилів С.Б. Генетико-морфологічні маркери деяких хвороб людини в Калуському районі Франківщини
  Кучерак Т.І. Вплив умов грунтового живлення на фізіологічні функції моркви посівної (Daucus carota L.)
  Швець О.В. Видовий склад та біотопічний розподіл Напівтвердокрилих (Hemiptera) Тлумацького району
  Семак В.Й. Формування місцевої схеми екомережі Верховинського району Івано-Франківської області

2019-2020
091 Біологія (заочна форма навчання)

  Потяк Я.В. Дендроіндикація довкілля у зоні впливу ВАТ «Івано-Франківськ цемент»
  Мороз Х.Р. Оцінка біотичної активності урбоекотопів м.Івано-Франківська
  Ференц В.В. Флористичне різноманіття нижньої течії долини ріки Ворона
  Янцюк Л.В. Лікарські рослини у флорі Галицького національного природного парку
  Котлярчук С.М. Алкалоїдовмісні рослини у флорі Косівського району
  Солонина Н.В. Дендрофлора Надвірнянського району
  Більчак М.П. Вплив екологічних факторів на формування врожаю пшениці
  Фозекош Н.А. Рудеральна рослинність Виноградівського району Закарпатської області
  Босаковська ( Чорній) Н.В. Фіторізноманіття лісових масивів “Чорного лісу” на території Тисменицького району Івано-Франківської області
  Мещерякова І.В. Порівняльна характеристика якості молока від різних виробників
  Зварич (Кавка) І.В. Специфіка поширення гельмінт них захворювань в дитячих л. дошкільних закладах м. Рахів
  Біланич Синантропна флора Тячівського району Закарпатської області.
  Смолінська Н.О. Вивчення родини Розові у флорі Калуського району.
  Єрмоленко Б.О. Прибережна флора водойми в басейні річки Бистриці
  Кузь К.Р. Лікарські рослини у флорі Галицького Дністров’я
  Дзуль З.М. Лікарські рослини Калуської улоговини (Передкарпаття)
  Гнидюк М.М. Лікарські рослини у флорі передгір’я Горган
  Білецький О.О. Використання лікарських рослин в офіцинальній медицині
  Бажик Н.В. Рідкісні та зникаючі види рослин Івано-Франківщини
  Дирів В.М. Дендрофлора Тисменицького району
  Шкварок Н.М. Лікарські та декоративні рослини у флорі околиць м. Коломиї.
  Хом’як А.В. Флора околиць міста Тисмениця
  Мандрусяк Н.Я. Створення бази даних з розповсюдження жуків-хижаків (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae) на території Галицького НПП
  Климович Ю.Р. Цифровізація каталогу хижих твердокрилих (Coleoptera: Adephaga) Галицького НПП з використанням можливостей Центру даних Біорізноманіття України
  Костриця О.І. Фізіолого-біохімічна характеристика сортів ріпаку ярого (Brassica napus L.)
  Онуфрак М.В. Характеристика сортів гречки культурної
  Стефурак Н.В. Видовий склад та біотопічний розподіл Лускокрилих (Lepidoptera) Косівського району
  Гераймович О.О. Аналіз створення та функціонування Смарагдової мережі в Україні.
  Семкулич В.В. Лікарські рослини у дендрофлорі Надвірнянського району
  Гордій Ю.Ю. Флористичний склад фітоценозів Долинської НПС (с. Яворів)
  Вулийчук І.В. Біоморфологічні особливості Polygonatum multiflorum (L.) All. в умовах Закарпаття
  Долішня Т.В. Флора та рослинність Яремчанського природоохоронного науково-дослідного відділення КНПП (Карпатського національного природного парку): структура та охорона
  Білоус М.М. Вивчення біологічно-активних речовин лікарські рослини Карпат особливості їх збору та заготівлі
  Волочій Я.М. Поширення коропоподібних у Бурштинському водоймищі, їх використання та охорона
  Ткачик З.В. Флора с. Жабокруки Тлумацького району.
  Кацедан Б.Б. Лікарські рослини с. Княждвір Коломийського району
  Дяченко Н.Я. Еколого-морфологічні особливості хвойних в урбоекосистемі міста
  Крицька І.Я. Еколого-біологічна характеристики р. Бистриця

014.05 Середня освіта та здоров’я людини (денна форма навчання)

  Курилів С.Р. Лікарські рослини у флорі Долинського р-ну
  Кувік О.С. Методика викладання уроків біології у 7 класі з використанням додатків Google
  Красовська Д.М. Використання технології Google Classroom для викладання біології у школі.
  Гамор Г.І. Вивчення рослинності золошлаковідвалів Бурштинської ТЕС у ході позашкільної роботи
  Михалевич І.М. Використання оздоровчих технологій з метою оптимізації навчального процесу в середній загальноосвітній школі
  Мостіпан В.Ю. Вивчення лікарських рослини учнями 6 класу на уроках біології та в позаурочний час

014.05 Середня освіта та здоров’я людини (заочна форма навчання)

  Ріжків Т.С. Флора урочища «Мавкова» на Косівщині
  Данюк О.М. Лікарські рослини у флорі Дністровського каньйону (околиці села Копачинці)
  Шкутяк-Сосяк Н.П. Екологічне виховання учнів у процесі вивчення біології
  Сеничак О.Р. Організація екскурсій для вивчення школярами місцевої флори
  Лисик В.І. Зміст та організація роботи учнів при вивченні лікарських рослин на шкільній навчально-дослідній ділянці
  Пелех В.Р. Вивчення флори рідного краю учнями середньої школи на факультативних заняттях з біології
  Бержавич Лікарські рослини Богородчанського р-ну
  Приймак О.І. Декоративні р-ни в озелененні м. Калуш
  Барчук Використання концепції деревних мікрооселищ в проблемно-розвивальному навчанні
  Рудько Т.М. Методика проведення інтегрованих уроків під час вивчення шкільного курсу біології
  Фреїшин О.М. Екологічне виховання учнів
  Гринаджук Н.І. Навчально-методична робота на уроках біології
  Фозекош Н.А. Характеристика асоціацій азотфіксуючих бактерій з бобовими рослинами
  Мариневич І.М. Розвиток рослин гречки культурної в залежності від строків посіву
  Кравчук І.Ю. Методика організації польових практик з біології у школі
  Гуменюк М.П. Використання он-лайн платформ для підвищення кваліфікації вчителів
  Ризуняк І.В. Протидія та попередження булінгу в закладах освіти
  Пенджола Х.В. Впровадження інновацій в школах
  Зеленчук Н.М. Екологічне виховання учнів під час вивчення біології у 10-11 класах
  Гаркош Методи позакласної роботи під час вивчення біології у 6-7 класах
  Татига В.М. Перевернуте навчання при викладання біології у школі.
  Присяжнюк Г.Р. Використання інтерактивних технологій при вивченні біології
  Креховецька І.С. Методика викладання теми «Розвиток нервової систими у тварин»
  Гудас В.С. Методика викладання теми «нуклеїнові кислоти у 9 класі
  Данюк О.М. Вивчення екологічного значення паркових насаджень на позашкільних заняттях
  Мочерняк Х.В. Вивчення біоморфологічних досліджень на заняттях біологічного гуртка
  Ворощук І.П. Використання оздоровчих технологій з метою оптимізації навчального процесу в середній загальноосвітній школі
  Білик І.С. Пізнавальна робота учнів в реабілітаційному центрі
  Зубків А.П. Розвиток і формування пізнавальних інтересів в учнів Надвірнянської ЗОШ під час вивчення червонокнижних видів рослин
  Олійник О.А. Створення еколого-натуралістичних стежок при вивченні фіторізноманіття Тлумацького району
  Шкромида О.В. Аналіз поширення лишайників родини Collemataceae Zenker в Україні
  Кузів Н.М. Аналіз поширення рідкісних лишайників родини Parmeliaceae F. Berchtold & J. Presl в Україні

101 Екологія (денна форма навчання)

  Cеманюк Юлія Біоекологічні особливості Triffolium profense L. в урбоекосистемі м.Івано-Франківська
  Журавчак Софія Оцінка токсикомутагенного фону урбоекосистеми м.Івано-Франківська
  Білуник Віталія Оцінка атмосферного забруднення м.Калуш методами біологічної діагностики
  Уляшкевич Анна-Марія Біоморфологічні особливості рослин зоошлаковідвалів Бурштинської ТЕС
  Кривун Анастасія Еколого-біологічна оцінка грунтів локальних екотопів м.Івано-Франківська
  Котик Морфо-функціональні особливості Pinus sylvestis L. у паркових насадженнях Івано-Франківщини
  Пікуляк Анжеліка Оцінка екологічного стану малих річок Калуського урбопромислового району з використанням гідрофітів
  Кравчук Христина Популяційні особливості Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. в селітебних біотопах Передкарпаття
  Стефанець Мар’яна Біоценотична оцінка примагістральних біотопів Передкарпаття за участі Polygonatum verticillatum L.
  Соколовський Володимир Аеропалінологічна характеристика урбоекосистеми Івано-Франківська
  Рубаняк Вплив транспортного навантаження на екологічний стан атмосферного повітря м. Івано-Франківська
  Куртяк Мар’яна Динаміка концентрації алергенного пилку впродовж літньо-осінньої хвилі палінації у м. Івано-Франківську

Маґістерські роботи

2019-2020
091 Біологія (денна форма навчання)

  Дідик Л.Р. Фіторізноманіття водойм Бурштинського Опілля
  Романів В.В. Флористичне та ценотичне різноманіття лучних угруповань низько гір’я Горган
  Найко В.М. Декоративні рослини у флорі Долинського району
  Калабайда Л.С. Вплив препаратів допосівної обробки зерна сої на розвиток рослин та формування урожаю
  Кучеровська М.М. Аналіз поширення рідкісних червонокнижних видів комах урочища Чорний ліс
  Бачинська О.Р. Аналіз пошиерння інвазійних чужорідних видів плоских та круглих червів на території України
  Николайчук О.І. Генетичні особливості людей з патологіями підшлункової залози на Франківщині
  Гарасим’як М.Р. Аналіз рідкісних червонокнижних видів комах урочища Гнила Липа
  Келлер М.І. Флористичний склад фітоценозів Долинської НПС (с. Яворів)
  Гарбіч А.В. Екологічне і молекулярно-генетичне різноманіття популяцій Dryas octopetala L. в Українських Карпатах

091 Біологія (заочна форма навчання)

  Веркалець А.В. Оптимізація системи комплексного біологічного моніторингу у Калуському урбопромисловому районі
  Легун М.В. Застосування Plantago major в біоіндикаційних дослідженнях урбонізованих територій
  Римик А.В. Флора та рослинність басейну річки Гнила Липа
  Кисилиця Л.Р. Флора лучно-степових фітоценозів Тернопільського Поділля
  Ревежак У.П. Використання лікарських рослин при захворюваності крові (анемії)
  Онищук М.В. Адвентивна фракція флори м. Івано-Франківськ
  Дудаєва Ю.І. Фіторізноманіття загальнозоологічного заказника
  “Чорний ліс”
  Самелюк Н.І. Лікарські рослини у дендрофлорі Надвірнянського району
  Виклинець Ю.В. Мозаїцизм фауни турунів (Insecta: Coleoptera: Carabidae) Галицького національного природного парку
  Синяк Ю.М. Жуки-вусачі (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae) Кременцького національного природного парку
  Вознюк Р.М. Фауна Cicindela (Carabidae, Insecta) у фауні гірського масиву Горгани
  Лесюк І.В. Генетичні особливості людей з патологіями печінки на Франківщині
  Кулява Ю.С. Видовий склад та морфометричний аналіз мікромаммалій території Галицького НПП
  Слоньовська В.Р. Основні аспекти щодо догляду та використання лабораторних тварин в наукових цілях
  Олійник Н.В. Видовий склад та морфометричний аналіз мікромаммалій території Карпатського НПП
  Вацик В.Р. Флора золошлаковідвалів Бурштинської ТЕС
  Кириленко Я.О. Біологічна оцінка і регламентація хлорорганічного забруднення грунтів на прикладі полігону захоронення відходів ТОВ «Оріано-Галев»

014.05 Середня освіта та здоров’я людини (денна форма навчання)

  Михайлюк М.М. Формування біологічних понять, умінь та навичок в курсі біології середньої школи
  Кобилянська В.М. Дослідження поширення та стану популяцій рідкісних видів рослин у науково-дослідній роботі школярів
  Федик А.Ю. Використання матеріалів місцевої флори при проведення позакласної роботи в середній школі
  Словак І.І. Вивчення лікарських рослин учнями середньої школи під час проведення екскурсій
  Футрак В.О. Позакласна робота з біології в середній школі при вивченні флори рідного краю
  Гаріджук С.В. Інноваційні технології у навчальному процесі з біології
  Прокопів М.В. Використання дидактичних підходів до викладання теми “Біорізноманіття” навчальної програми для закладів загальної середньої освіти з біології і екології профільного рівня
  Федорищак Н.В. Ефективність проведення інтегрованих уроків з біології
  Яхневич Н.І. Важливі аспекти в трудовій діяльності для формування особистості вчителя-біолога

014.05 Середня освіта та здоров’я людини (заочна форма навчання)

  Лесів Х.В. Використання інтерактивних технологій при вивченні біології у середній школі
  Мельник Р.В. Науково-дослідна робота учнів на приземельних шкільних ділянках в середній школі
  Костів Д.М. Дослідження місцевої флори у науково-дослідній роботі школярів
  Боклажук О.М. Інноваційні методи навчання в загальноосвітніх школах
  Димид Н.Я. Стресіндуковані зміни у синтезі білків
  Бачинська О.Р. Організація гурткової роботи учнів старших класів на тему «Філогенія комах»
  Дем’янчук О.І. Вивчення школярами екологічного значення паркових насаджень для урбоекосистем на заняттях біологічного гуртка
  Люльчак С.В. Технохімічна оцінка продуктів рослинництва

101 Екологія (денна форма навчання)

  Кириленко Я.О. Екотоксикологічна оцінка грунтів полігону захоронення токсичних відходів у м.Калуші
  Микицей Ю.Р. Еколого-біологічна оцінка грунтів локальних екотопів урбоекосистем
  Цуперяк С.В. Екологічне обгрунтування методів загартування рослин
  Стасевич М.І. Біоморфологічні та еколого-ценотичні особливості популяцій Polygonatum multifolium (L.) All.
  Маслей М.В. Транспортне навантаження урбоекосистеми Івано-Франківська
  Капусняк Д.І. Використання пилку деревних видів в біоіндикації екологічного стану урбоекосистем
  Кіндрат А.Ю. Дендрофлора Галицького національного природного парку – екологічні особливості, ценотична приуроченість та созологічна цінність