Навчально-методичні матеріали

Методичні рекомендації з проведення практичних занять із Математичних методів у біології завантажити

Методичні вказівки до виконання практичних занять і завдання для самостійної підготовки з курсу “Заповідна справа” завантажити.

Методичні вказівки до виконання лабораторних занять і завдання для самостійної підготовки з Альгології та мікології завантажити.

Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Морфологія та анатомія рослин” завантажити.