Програмові вимоги до іспитів

Морфологія та анатомія рослин
(для студентів І курсу спеціальності 091-Біологія (Б-33ст, БЛД-34ст);
Анатомія та морфологія рослин
(для студентів І курсу спеціальностей 091-Біологія (БЛД-11) та 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (СОБ-11)
1. Основні органи вищих рослин.
2. Морфологія кореня.
3. Типи кореневих систем.
4. Видозміни коренів, їх будова та функції.
5. Особливості будови мікоризи та бкактеріоризи.
6. Морфологія пагона.
7. Будова та класифікація бруньок.
8. Типи листорозміщення.
9. Типи галуження.
10. Видозміни підземних та наземних пагонів.
11. Морфологія стебла.
12. Морфологія листка.
13. Розчленування листкової пластинки.
14. Типи жилкування.
15. Видозміни та функції листка.
16. Характерні особливості рослинних клітин.
17. Класифікація рослинних тканин.
18. Особливості будови, функції та класифікація твірних тканин.
19. Особливості будови, функції та класифікація покривних тканин.
20. Особливості будови, функції та класифікація механічних тканин.
21. Особливості будови, функції та класифікація паренхімних тканин.
22. Особливості будови, функції та класифікація провідних тканин.
23. Особливості будови, функції та класифікація видільних тканин.
24. Типи СВП.
25. Зони кореня.
26. Первинна та вторинна анатомічна будова кореня.
27. Первинна та вторинна анатомічна будова стебла.
28. Анатомічна будова листка та хвої.
29. Морфологія квітки. Різновиди квіток. Формула та діаграма квітки.
30. Особливості будови та класифікація суцвіть.
31. Андроцей. Будова тичинки. Мікроспорогенез. Мікрогаметогенез.
32. Гінецей. Будова маточки. Мегаспорогенез. Мегагаметогенез.
33. Процес запилення у квіткових рослин.
34. Процес запліднення у квіткових рослин.
35. Особливості будови та класифікація плодів.
36. Способи поширення плодів та насіння.
37. Особливості будови насіння однодольних та дводольних рослин.

Ресурсна ботаніка
(для студентів І курсу спеціальності 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (СОБ-31)
1. Основні групи рослин за характером їх використання.
2. Рослинні ресурси.
3. Лісові ресурси світу.
4. Лісові ресурси України.
5. Класифікація рідкісних видів рослин згідно даних Міжнародного союзу охорони природи.
6. Форми лікарських препаратів з рослинної сировини.
7. Основні групи лікарської рослинної сировини.
8. Роль і значення озеленення.
9. Основні завдання фітодизайну.
10. Класифікація зелених насаджень за територіальною ознакою.
11. Класифікація зелених насаджень за функціональною ознакою.
12. Стилі озеленення.
13. Основні принципи та прийоми композиції деревних рослин.
14. Основні типи посадок деревних рослин.
15. Особливості створення солітерних насаджень.
16. Особливості створення деревних груп та масивів.
17. Особливості створення лінійних насаджень.
18. Особливості створення живоплотів.
19. Особливості створення бордюрів.
20. Особливості створення боскетів та пергол.
21. Особливості створення вертикального озеленення.
22. Особливості створення та класифікація газонів.
23. Квітники. Основні елементи квіткового оформлення.
24. Загальна характеристика підкласу Хвойні.
25. Характерні особливості Гінкго дволопатевого.
26. Загальна характеристика родини Соснові.
27. Загальна характеристика роду Ялиця. Характерні особливості Ялиці білої.
28. Загальна характеристика роду Ялина.
29. Характерні особливості Ялини європейської.
30. Загальна характеристика роду Модрина. Характерні особливості Модрини європейської.
31. Загальна характеристика роду Сосна.
32. Загальна характеристика підроду Pinus та Strobus.
33. Характерні особливості представників 2-хвойних сосен.
34. Характерні особливості представників 5-хвойних сосен.
35. Характерні особливості Сосни звичайної.
36. Загальна характеристика родини Кипарисові.
37. Загальна характеристика роду Туя.
38. Характерні особливості Туї західної.
39. Характерні особливості Плоскогілочника східного.
40. Загальна характеристика роду Ялівець. Характерні особливості Ялівцю козацького.
41. Загальна характеристика роду Тис. Характерні особливості Тису ягідного.
42. Загальна характеристика родини Магнолієві.
43. Характерні особливості Магнолії оберненояйцеподібної.
44. Загальна характеристика роду Барбарис. Характерні особливості Барбарису звичайного.
45. Загальна характеристика родини Платанові. Характерні особливості Платану західного.
46. Характерні особливості Самшиту вічнозеленого.
47. Загальна характеристика роду Бук. Характерні особливості Бука лісового.
48. Загальна характеристика роду Каштан. Характерні особливості Каштану їстівного.
49. Загальна характеристика роду Дуб. Характерні особливості Дуба звичайного.
50. Загальна характеристика родини Березові.
51. Загальна характеристика роду Береза. Характерні особливості Берези повислої.
52. Характерні особливості Граба звичайного.
53. Характерні особливості Ліщини звичайної.
54. Загальна характеристика роду Горіх. Характерні особливості Горіха грецького.
55. Загальна характеристика роду Шовковиця. Характерні особливості Шовковиці чорної.
56. Загальна характеристика родини Вербові.
57. Загальна характеристика роду Верба. Характерні особливості Верби білої.
58. Характерні особливості Осики звичайної.
59. Загальна характеристика підроду чорні тополі та підроду білі тополі.
60. Загальна характеристика роду Липа.
61. Характерні особливості Липи широколистої та Липи серцелистої.
62. Загальна характеристика родини Розові.
63. Характерні особливості Пухироплідника калинолистого.
64. Характерні особливості Шипшини собачої.
65. Характерні особливості Малини звичайної.
66. Характерні особливості Сливи колючої.
67. Характерні особливості Сливи розлогої.
68. Характерні особливості Черемхи звичайної.
69. Характерні особливості Вишні звичайної.
70. Характерні особливості Яблуні лісової.
71. Характерні особливості Глоду одноматочкового.
72. Характерні особливості Горобини звичайної.
73. Загальна характеристика родини Бобові. Характерні особливості Робінії звичайної.
74. Загальна характеристика родини Кленові.
75. Характерні особливості Клену несправжньоплатанового та Клену гостролистого.
76. Загальна характеристика роду Гіркокаштан. Характерні особливості Гіркокаштану звичайного.
77. Загальна характеристика родини Маслинкові. Характерні особливості Обліпихи крушиновидної.
78. Загальна характеристика родини Виноградні. Характерні особливості Винограду справжнього та Дівочого винограду.
79. Характерні особливості Плюща звичайного.
80. Характерні особливості Жимолості звичайної.
81. Найпоширеніші лікарські рослини родин Айстрові, Розові, Губоцвіті, Звіробійні, Хрестоцвіті, Бобові, Шорстколисті.

Великий практикум
(для студентів І курсу спеціальностей 091-Біологія (Б-41) та 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (СОБ-41)

1. Особливості будови рослинної клітини. Будова, функції та типи пластид. Особливості будови та функції похідних протопласту: крохмальних, алейронових зерен, кристалів оксалату кальцію. Мітотичний цикл у рослинних клітинах.
2. Особливості будови функцій та типи рослинних тканин: твірні, покривні, механічні, провідні, основні, видільні.
3. Морфологія кореня. Функції та будова кореня. Зони молодого кореня. Типи коренів: головні, бічні, додаткові. Галуження кореня. Спеціалізація та метаморфози кореня: мікориза, бактеріориза, коренеплоди, кореневі бульби.
4. Первинна та вторинна анатомічна будова кореня.
5. Морфологія пагона. Типи листкорозміщення. Класифікація бруньок за розташуванням, функціями та походженням. Будова вегетативної та вегетативно-генеративної бруньки. Метаморфози пагонів.
6. Стебло як частина пагона. Анатомічна будова стебла трав’янистих однодольних, дводольних та деревних рослин.
7. Листок як частина пагона. Функції листка. Ступінь розчленованості листкової пластинки. Прості та складні листки. Метаморфози листків.
8. Анатомічна будова листка однодольних та дводольних рослин. Будова хвоїнки.
9. Морфологія квітки. Оцвітина та типи. Актиноморфні, зигоморфні та асиметричні квітки. Типи квіток за розміщенням зав’язі. Двостатеві та одностатеві квітки. Однодольні та дводольні рослини. Складання формули та діаграми квітки.
10. Суцвіття як спеціалізована система пагонів. Класифікація суцвіть.
11. Анатомічна будова квітки. Загальна характеристика андроцею. Будова тичинки, пиляка та пилкового зерна. Мікроспорогенез та мікрогаметогенез.
12. Загальна характеристика гінецею. Типи гінецею та плацентації. Будова і типи насінного зачатку, зародкового мішка. Мегаспорогенез та метагаметогенез.
13. Морфологія та анатомія насінини. Особливості будови насіння однодольних та дводольних рослин.
14. Морфологія та анатомія плодів. Класифікація плодів. Будова оплодня. Способи розкривання або розпадання.

Інноваційні технології у STEM-освіті
(для студентів І курсу спеціальності 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (СОБ-1м)
1. Мета та завдання курсу.
2. Визначення поняття «STEM-предмети», «STEM-освіта».
3. Інноваційні засоби у навчальному процесі.
4. Форми організації навчального процесу STEM-освіти.
5. Передумови створення всеукраїнської мережі STEM-центрів/лабораторій.
6. Реалізація STEM-освіти у різних країнах.
7. Особливості використання новітніх освітніх технологій: дослідницьке навчання, метод проектів (Project-based learning), колаборативне навчання, дуальне навчання.
8. Особливості практичного використання “перевернутого” навчання (Flipped learning) та моделі перевернутого класу (Flipped classroom).
9. Особливості використання новітніх освітніх технологій у ВНЗ.
10. Ігрові технології у викладанні STEM – предметів.
11. Інтерактивні технології у викладанні STEM – предметів.
12. Інтегральна освітня технологія у викладанні STEM – предметів.
13. Технологія розвитку критичного мислення при викладанні STEM – предметів.
14. Переваги та труднощі використання проблемно-орієнтованого навчання (Inquiry based learning).
15. Порівняльна характеристика традиційної технології та технології дослідницько-орієнтованого навчання.
16. Роль вчителя та учня в дослідницько-орієнтованому навчанні.
17. Теоретичні та практичні аспекти проблемного навчання.
18. Формування мотивації, як одне із завдань проблемного навчання.
19. Способи створення проблемних ситуацій.
20. Переваги та недоліки дослідницького навчання.
21. Особливості використання дослідницького навчання у ВНЗ.
22. Фази «дослідження» (inquiry) та їх послідовність (inquiry cycle).
23. Різноманіття сценаріїв «дослідження» (inquiry).

Biology: concepts and investigations
(для студентів ІІ курсу спеціальностей 091-Біологія (Б- 2м), 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (СОБ- 2м) та 101- Екологія (Ек – 1м)

1. Inferior plants.
2. Higher plants.
3. Characteristics of typical plant and animal cell structure. Characteristics of plant tissue structure.
4. Characteristics of gymnosperm plants.
5. Characteristics of angiosperm plants.
6. Medical and rare plants.
7. Characteristics of invertebrate and vertebrate.
8. Characteristics of the Class Pisces.
9. Characteristics of the Classes Amphibia and Reptilia.
10. Characteristics of the Class Aves.
11. Characteristics of the Class Mammalia.
12. Characteristics of Ecosystem ecology.

Екологія рослин
для студентів-магістрів 1-го курсу Факультету природничих наук,
спеціальність 091 – “Біологія”; для студентів-екологів 3-го курсу Факультету природничих наук,
спеціальність 101 «Екологія»

1. Дайте визначення поняття «середовище існування організму».
2. Поясніть принцип класифікації екологічних факторів.
3. Назвіть абіотичні та біотичні фактори.
4. Обґрунтуйте загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі організми.
5. Поясніть значення кардинальних точок дії екологічного фактора.
6. Поясніть концепцію обмежувального фактора.
7. Що таке екологічна валентність виду?
8. Схарактеризуйте світло як екологічний фактор.
9. Схарактеризуйте взаємозв’язок між сонячною радіацією та рослинністю.
10. Поясніть явище фотоперіодизму.
11. Схарактеризуйте екологічні групи рослин за вимогою до світла.
12. Назвіть пристосування рослинних організмів до світлового режиму.
13. Поясніть трансформацію тепла в просторі та його динаміку в часі.
14. Що означає показник «сума ефективних температур» ?
15. Схарактеризуйте екологічні групи рослин відносно температури.
16. Які організми належать до пойкілотермних ?
17. Що таке явище термоперіодизму ?
18. Назвіть представників літньо- та зимозелених рослин.
19. Яке значення води в природному середовищі ?
20. Схарактеризуйте фізико-хімічні властивості води.
21. Що є рушійною силою надходження та пересування води в системі ґрунт—рослина—атмосфера ?
22. Назвіть типи транспірації. Що таке евапотранспірація ?
23. Назвіть складові частини водного балансу рослин.
24. Як розраховують норми поливу в зрошувальному землеробстві ?
25. Схарактеризуйте екологічні групи рослин відносно води.
26. Чому ґрунт є матеріальною основою існування біосфери ?
27. Яке екологічне значення має абіотична складова ґрунту ?
28. Схарактеризуйте біотичні складові ґрунту.
29. Які функції виконує жива речовина ґрунту ?
30. Схарактеризуйте ґрунт як середовище кореневого живлення рослин.
31. Що таке алелопатія ?
32. Схарактеризуйте екологічні групи рослин за субстратом місць зростання та вимогами до елементів мінерального живлення.
33. Як впливають на рослинність такі абіотичні фактори, як вітер, опади, рельєф, магнітне поле Землі?
34. Що таке фітогенні та зоогенні фактори навколишнього середовища?
35. Назвіть типи адаптацій рослинних організмів.
36. Що таке стійкість рослин, фітострес, адаптація ?
37. Поясніть імовірні механізми адаптації рослин на рівні клітини, цілісного організму.
38. Який характер адаптивних перебудов у синтезі та розпаді біополімерів у стресових умовах ?
39. Схарактеризуйте реакції рослин на посуху та високу температуру.
40. Поясніть механізми формування холодо- та морозостійкості рослин.
41. Яка реакція рослин різних екологічних груп на засолення ?
42. Що таке газостійкість ?
43. Схарактеризуйте радіаційний стрес.
44. Поясніть поняття радіочутливість і радіостійкість.
45. Яка послідовність етапів променевого ураження?
46. Назвіть речовини з радіопротекторними властивостями.
47. Схарактеризуйте різні стійкості рослин до хвороб.
48. Розкажіть про походження та можливі функції стресових білків, які виникають при одноразових впливах різних несприятливих факторів.
49. Поясність зв’язок між адаптацією та стійкістю рослин.
50. Що таке радіаційний стрес?
51. Чим зумовлена стійкість рослин до високих і низьких температур, дефіциту вологи, забруднення важкими металами?
52. Назвіть захисні механізми рослин до збудників хвороб.
53. Опишіть життєві форми рослин.
54. Що таке стратегія життя рослинних організмів ?
55. Схарактеризуйте життєві форми рослин за системою К. Раункієра.
56. Яка роль фототрофного живлення рослин у біосфері?
57. Космічна роль рослин.
58. Схарактеризуйте біопродуктивність, її залежність від фотосинтезу.
59. Що таке фотоавтотрофи, хемоавтотрофи та гетеротрофи ?
60. Схарактеризуйте фотосинтез, як унікальну в фізико-хімічному та біологічно-му відношеннях функцію рослинного організму.
61. Поясніть енергетичний баланс зеленого листка рослин.
62. Як відбувається запасання світлової енергії та асиміляція вуглекислого газу рослинами?
63. У чому полягають особливості шляхів фотосинтетичної асиміляції СО2 у різних екологічних груп рослин ?
64. Поясніть залежність інтенсивності фотосинтезу від освітленості та спектраль-ного складу світла.
65. Поясніть залежність фотосинтезу від температури та освітлення у різних еко-логічних груп рослин.
66. Як впливає концентрація кисню та вуглекислого газу на фотосинтез ?