Самостійна робота студента

Морфологія та анатомія рослин
(для студентів І курсу спеціальності 091-Біологія (Б-33ст, БЛД-34ст);
Анатомія та морфологія рослин
(для студентів І курсу спеціальностей 091-Біологія (БЛД-11) та 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (СОБ-11)
1. Анатомія рослин як розділ ботаніки (3 год).
2. Методи анатомічних досліджень (3 год).
3. Структура компонентів рослинної клітини (3 год).
4. Включення в рослинних клітинах (3 год).
5. Ультраструктура рослинної клітини (3 год).
6. Секреторні тканини (3 год).
7. Анатомічні особливості будови різних типів коренів (3 год).
8. Особливості будови кореневищ (3 год).
9. Особливості анатомічної будови рослин різних умов зростання (3 год).
10. Вплив умов освітлення на анатомічну будову рослин (3 год).
11. Типи насінних зачатків (3 год).
12. Типи андроцею та гінецею (3 год).
13. Класифікація насіння за наявністю або відсутністю ендосперму (3 год).

Ресурсна ботаніка
(для студентів І курсу спеціальності 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (СОБ-31)
1. Найважливіші біологічно активні речовини лікарських рослин. Їх характеристика та значення (3 год).
2. Характерні особливості Ялини колючої (3 год).
3. Характерні особливості Сосни гірської (3 год).
4. Характерні особливості Сосни кедрової європейської (3 год).
5. Характерні особливості Ялівцю звичайного (3 год).
6. Характерні особливості Ліріодендрону тюльпанового (3 год).
7. Характерні особливості Платану східного (3 год).
8. Характерні особливості Дуба північного (3 год).
9. Характерні особливості Берези пухнастої (3 год).
10. Характерні особливості Шовковиці білої (3 год).
11. Характерні особливості Верби казячої (3 год).
12. Характерні особливості тополі чорної та тополі тремтячої (3 год).
13. Характерні особливості Черемхи пізньої (3 год).
14. Характерні особливості Вишні пташиної (3 год).
15. Характерні особливості Аронії чорноплідної (3 год).
16. Характерні особливості Клену цукристого (3 год).
17. Характерні особливості Сніжноягідника білого (3 год).
18. Характерні особливості Калини звичайної (3 год).
19. Характерні особливості Бузини чорної (3 год).
20. Характерні особливості Ясена звичайного (3 год).
21. Характерні особливості Бузку звичайного (3 год).
22. Характерні особливості Катальпи бігнонієвидної (3 год).

Великий практикум
(для студентів І курсу спеціальностей 091-Біологія (Б-41) та 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (СОБ-41)
1. Вступ. Зміст, завдання, методи морфології та анатомії рослин (3 год).
2. Біохімічний склад цитоплазми, клітинної оболонки. Рух цитоплазми (3 год).
3. Галуження кореня. Формування кореневих систем та їх типи (3 год).
4. Функції та частини пагона. Типи галуження пагона. Типи листкорозміщення (3 год).
5. Анатомічна будова стебла льону, пшениці, липи (3 год).
6. Морфологічне розташування пластинки листа. Жилкування (3 год).
7. Анатомічна будова листка камелії, пшениці (3 год).
8. Частини квітки та характер їх розміщення (3 год).
9. Теорії походження квітки (3 год).
10. Біологічна роль суцвіття (3 год).
11. Типи андроцею та гінецею (3 год).
12. Морфологічні типи насіння (3 год).

Інноваційні технології у STEM-освіті
(для студентів І курсу спеціальності 014.05 – Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (СОБ-1м)

1. Передумови створення всеукраїнської мережі STEM-центрів/лабораторій (3 год).
2. Реалізація STEM-освіти у різних країнах (3 год).
3. особливості використання новітніх освітніх технологій у ВНЗ (3 год).
4. особливостями використання ігрових технологій у викладанні STEM – предметів (3 год).
5. Які інтерактивні технології використовують у викладанні STEM – предметів? (3 год)
6. Що таке інтегральна освітня технологія у викладанні STEM – предметів? (3 год)
7. Які технологія розвитку критичного мислення при викладанні STEM – предметів? (3 год)
8. Я к формувати мотивацію для проблемного навчання? (3 год)
9. Які способи створення проблемних ситуацій Ви знаєте? (3 год)
10. Які переваги та недоліки дослідницького навчання? (3 год)
11. Які особливості використання дослідницького навчання у ВНЗ України та інших країн? (3 год)
12. Створення та презентація власних е-освітніх дослідницьких середовищ (ILS) (3 год).