Наука

На кафедрі біології та екології науково-дослідна робота здійснюється за наступними напрямками: ботаніка (флористика, фітоценологія, популяційна біологія рослин, фітоморфологія, дендрологія), зоологія (ентомологія, популяційна біологія тварин), екологія (заповідна справа, екосистемологія, біоіндикація), цитогенетика, фізіологія рослин. Наукові дослідження присвячені вивченню біоти й екологічного стану природних та антропогенно змінених територій Українських Карпат, Передкарпаття, Опілля та Покуття.
Кафедра працює над виконанням наступних наукових тем та проектів:

1. «Популяційно-екологічні дослідження фіто- та зооценозів антропогенно змінених і фонових екосистем Карпат і прилеглих територій» (Державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0112U000509; науковий керівник – проф. Парпан В.І.).

2. «Поширення, ресурсний потенціал та охорона лікарських рослин на території Карпатського регіону» (Державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0112U000508; науковий керівник – проф. Парпан В.І.).

3. «Екологічний моніторинг природних і антропогенно змінених екосистем Прикарпаття» (Державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0112U000507; науковий керівник – проф. Парпан В.І.).

4. «Порушення та адаптація різнорівневих біосистем в умовах антропогенної трансформації довкілля» (Державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ №0114U005004; науковий керівник – доц. Миленька М.М.).