Колективні ґранти та проекти

  • 2018. “Проект Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2017 році” – керівник доц. Миленька М.М., виконавці: викл. Мельниченко Г.М., доц. Заморока А.М., доц. Шпарик В.Ю., доц. Микитин Т.В.
  • 2018. “Розроблення проекту зведеної схеми формування екологічної мережі (перший етап)” – керівник доц. Миленька М.М., виконавці: проф. Шпарик Ю.С., проф. Парпан В.І., доц. Шумська В.І., доц. Заморока А.М., доц. Шпарик В.Ю., доц. Микитин Т.В.
  • 2018. “Розроблення наукового обґрунтування щодо створення об’єктів природно-заповідного фонду (НПП “Чорний Ліс”) – керівник доц. Миленька М.М., виконавці: проф. Шпарик Ю.С., доц. Заморока А.М., доц. Шпарик В.Ю., доц. Случик В.М.
  • 2015. “Розроблення обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року” – керівник доц. Миленька М.М.
  • 2015. “Біоекологічний моніторинг та оптимізація екологічного стану Калуського урбопромислового району”
  • 2014. “TEMPUS” – “Екологічна освіта для Росії, Білорусії та України” – керівник доц. Миленька М.М., виконавці: доц. Случик В.М.
  • 2006. “Дослідження біорізноманіття пралісів Українських Карпат” – керівник проф. Парпан В.І., виконавці: доц. Шумська Н.В., доц. Сіренко А.Г.
  • 2003. “Improvement of Transfrontier Nature Conservation System in Verkhovyna”