Завідуюча кафедрою

Mylenka

  Миленька Мирослава Миронівна, к.б.н., доц.

Освіта.

 • У 2005 році з відзнакою закінчила біологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, здобувши кваліфікацію “магістр екології”.
 • У 2006-2009 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за спеціальністю 03.00.16 “екологія”.
 • У 2009 році на Вченій раді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара захистила кандидатську дисертацію на тему “Біоіндикаційна оцінка екологічного стану Бурштинської урбоекосистеми”, здобувши науковий ступінь кандидати біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
 • У 2012 році присвоєне вчене звання доцента кафедри біології та екології.
 • У 2014-2017 рр. навчалася у докторантурі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за спеціальністю 03.00.16 “екологія” та підготувала дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему “Реакційність різнорівневих біосистем за антропогенної трансформації екотопів”.
   Професійна діяльність.
 • 2005-2006 рік – методист деканату інформаційно-природничого факультету ПВНЗ “Галицька академія”.
 • 2006-2009 рр. – аспірант, асистент кафедри біології та екології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
 • З 2010 року – доцент кафедри біології та екології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
 • 2011-2015 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту природничих наук ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
 • З 2018 року – завідувач кафедри біології та екології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
   Стажування, підвищення кваліфікації:
 • 2015 р. – університет м. Падерборн (Німеччина);
 • 2016 р. – Національний латвійський університет (м. Рига, Латвія).
   Основні публікації (всього – 57):

  1. Mylenka M., Parpan V. The Woody Plants Pollen Anomality under the Conditions of the urbotechnogenic Ecosystem // XII dni alergii pylkowej w Krakowie : Konferencija naukowo-szkoleniowa, 28-29. 05. 2010. – Krakow, 2010. – S. 21-24.
  2. Mylenka M. Pollen diagnostics of toxicomutagenic background of urban industrial territories in the Precarpathian Region (Ukraine) / M. Mylenka, V. Parpan // Allergology and Immunology. – 2012. – Vol. 9, № 2 – 3. – p. 172.
  3. Mylenka M. Molecular indices of woody plants as bioreagent markers of urboindustrial load (for example, the zone of influence Burshtyn TTP, Ukraine) / M. Mylenka, V. Parpan, O. Bronevych // Materials of 43rd Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (9 – 13. September 2013, Potsdam, Germany). – Marburg: Gürich & Weiershäuser, 2013. – P. 201
  4. Mylenka M. Quantitative and qualitative Dynamics of airborne allergenic pollen concentration in the urban ecosystem of ivano-frankivsk (western Ukraine) / G. Melnichenko // Ecology & Safety. – 2014. – Vol. 8. – Р. 312 – 319.
  5. Mylenka M. Possibilities of Sinapis alba as bio-tester and phyto-mediate in terms of organic-chlorine contamination of soil / M. Mylenka, V. Kalus’kyj // Ecology & Safety. – 2014. – Vol. 8. – Р. 590 – 597.